פשיטות רגל

תהליך פשיטת הרגל מאפשר לאדם שנקלע לקשיים כלכליים ונפתחו נגדו תיקים רבים בהוצאה לפועל. ואינו יכול לפרוע את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים על ידי קבלת הפטר בסיום התהליך. בניגוד להליכים שנפתחו בעבר, אשר התארכו לעיתים שנים רבות, הליכי פשיטת רגל הנפתחים לבקשת חייבים מאז ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן לכ-4.5 שנים. הליך פשיטת רגל יכול להיפתח ביוזמת חייב או ביוזמת נושה את הבקשה מגישים לבית משפט מחוזי אשר יכול להחליט אם ליתן צו כינוס האם החייב התנהל בתום לב בזמן שנוצרו החובות ואם לאו . פעולתו של צו הכינוס היא לעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד החייב, לרבות הליכי הוצאה לפועל. לחייב אסור ליצור חובות חדשים ונוספים בזמן ההליך משניתן צו הכינוס קיימת מגבלה על החייב מלצאת מהארץ. לרוב, החייב גם מחויב לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט על החייב להגיש דוחות חודשיים על מנת לוודא כי אינו מתנהל בחוסר תום לב בזמן ההליך השלב שלאחר מתן צו כינוס הוא ההכרזה על החייב כפושט רגל משניתן צו פשיטת רגל, אוספים את כל נכסי פושט הרגל לרבות כספים צבורים בקרנות וביטוחים ומחליטים על דרך חלוקת הדיבידנדים ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולם או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב. פושט רגל שמנסה להסתיר נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל ייאלץ לשלם כספים רבים, גם אם ההפטר כבר ניתן.
Sad businessman sitting at his workplace and leaning head on hands on desk.
מה אתם מקבלים?
 • כוח מיקוח מול נושים
 • תשלומים אופטימליים
 • Recognition and enforcement of arbitral awards
 • Advising on arbitration-related matters

פשיטות רגל - מאמרים אחרונים

מאמר כלשהו

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

מאמר כלשהו

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

מאמר כלשהו

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

מחפשים עורך דין לפשיטות רגל?

שירותי המשרד

ביטול הגבלות ועיקולים

ניהול חשבון בנק

שימוש בכרטיס אשראי

צ'קים לשכירות

ביטול עיקול משכורת

ביטול הגבלת רשיון נהיגה

הגנת בית המגורים

ניהול עסק בזמן הליך הסדר

לקריאה נוספת:

 • Banking & Finance
 • Capital Markets
 • Competition & Antitrust
 • Anti-Corruption
 • Corporate and M&A
 • International Trade
 • Labour & Employment
 • Private Clients
 • Real Estate
 • Restructuring & Insolvency
 • Cybersecurity
 • Dispute Resolution
 • Energy & Resources
 • Family Law
 • Intellectual Property
 • Taxation
 • White-Collar Crime
 • Environment
 • Mediation